top of page

Shell

เนื้อหอยปีกนก.jpg

หอย

เนื้อหอยปีกนก # M (51-60 ชิ้น/กก)

เนื้อหอยปีกนก.jpg

10 แพ็ค/ลัง

1 กก/แพ็ค

SSS-0017 (V)หอยเป่าฮื้อลวก # 20-25 กรัมชิ้น (40-50 ชิ้น-กก).jpg

หอยเป่าฮื้อลวก # 20-25 กรัม/ชิ้น (40-50 ชิ้น/กก)

1 กก/แพ็ค

10 แพ็ค/ลัง

เนื้อหอยเชลล์โฮตาเตะ # S (31-35 ชิ้น/กก)

เนื้อหอยเชลล์โฮตาเตะ.jpg

10 แพ็ค/ลัง

1 กก/แพ็ค

เนื้อหอยเชลล์โฮตาเตะ # M (26-30 ชิ้น/กก)

เนื้อหอยเชลล์โฮตาเตะ.jpg

10 แพ็ค/ลัง

1 กก/แพ็ค

bottom of page